mở shop bao cao su online

Mở shop bao cao su online

MỞ SHOP BAO CAO SU ONLINE NHƯ THẾ NÀO ?

COROINE.COM TƯ VẤN MỞ SHOP BAO CAO SU ONLINE – CỬA HÀNG BAO CAO SU THU NHẬP ỔN ĐỊNH

Mở shop bao cao su bắt đầu như thế nào? Triển khai ra sao?

Mở shop bao cao su online cần có những giấy phép nào?

Bạn đang có số vốn khoảng 100 triệu muốn mở bán kinh doanh cái gì đó mà không phải đi làm công ăn lương nữa…?

Bạn có thể mở quán cafe với số vốn 100-150 triệu.

Và tất nhiên là với số vốn ít hơn chút nữa, chưa tới 100 triệu bạn có thể mở 1 shop bao cao su và duy trì 5-6 tháng là vừa kịp đi vào ổn định thu nhập.

Hoặc ít hơn chút nữa, 20-30 triệu đồng bạn có thể bắt đầu với SHOP BAO CAO SU ONLINE!

Tuyệt vời nhất! Chúng tôi đang triển khai cho các đại lý đó là vừa mở shop offline và bán online kết hợp!